Offentlige omkostninger og gebyrer

Ett rettsgebyr (r): kr 1 130,- (pr 1. jan 2018)

Forliksrådet:
Forliksklage, 1 x r, kr. 1 130,-

Tvistemål/sivile saker:
Sivile tvistesaker:
Det påløper 5 x r første dag av hovedforhandlingen.

1 dag, 5 x r, kr 5 650,-
2 dager, 8 x r, kr 9 040,-
3 dager, 11 x r, kr 12 430,-
4 dager, 14 x r, kr 15 820,-
5 dager, 17 x r, kr 19 210,-

Deretter påløper 4 x r, kr 4 520,- hver dag fra og med dag 6.
Har saken vært behandlet i forliksrådet reduseres betalingen med 1 x r.

blir saken avvist, nektet fremmet eller hevet (2 x r) = kr 2 260,-
blir saken forlikt/trukket før 4 uker før hovedforhandling (2 x r) = kr 2 260,-
blir saken forlikt/trukket senere enn 4 uker før hovedforhandling (2,5 x r) = kr 2 825,-
hvis saken trekkes eller forlik inngås på et senere tidspunkt, altså under hovedforhandling, betales halvparten av fullt gebyr. Det samme gjelder om det avsies fraværsdom. Eksempelvis, hvis det blir forlik på dag 2 under hovedforhandling, betales halvparten av kr 9 040,-.

Småkravsprosess
For saker som behandles etter reglene om småkravsprosess, betales 3,5 x r, kr 3 955,-. Hvis saken først har vært behandlet i forliksrådet, reduseres betalingen med 1 x r.

Fraværsdom
(2,5 x r) = kr 2 825,-

Mortifikasjonssaker
(5 x r) = kr 5 650,-

Skjønn m.v.:
5 x r hver dag skjønn holdes = kr 5 650,-.
Hvis skjønn heves før første dag (2 x r) = kr 2 260,-.

Viser videre til kilde, nettside: http://www.domstol.no/no/Sivil-sak/Sakskostnader/R...