Veiledende timesatser for våre medarbeidere

Dersom det ikke er avtalt en fastpris på oppdraget tar vi betalt etter medgått tid. Vi benytter oss da av følgende timesatser:

Førstegangskonsultasjon for private, enten pr telefon eller møte på ca en halv time, koster kr 1 200,- (inkl. mva). Klienten gis en kort førstegangsrådgivning og nærmere overslag av kostnadene i en sak.

I alle saker som dekkes av lov om fri rettshjelp eller andre lovbestemte ordninger for dekning av retthjelp fra det offentlige, benyttes den til enhver tid gjeldende salærsats. Den er for tiden kr 1 020,- pr. time (fra 1. jan. 2017).

For oppdrag vil timeprisen ellers variere fra kr 800,- til kr 2 812,50 inkl. mva. Prisen vil variere på bakgrunn av om det er privat- eller bedriftsmarked, den juridiske kompetanse og erfaring vedkommende advokat/advokatfullmektig/saksbehandler har i sakstypen som oppdraget gjelder, ulike forsikringsordninger som dekker hele eller deler av salæret og klientens økonomi.

I utgangspunktet benytter vi disse satsene:

Privatmarkedet (priser inkl. mva):

Advokat: kr 2 250,-
Juridisk rådgiver: kr 2 250,-
Ansatt advokat: kr 2 000,-
Advokatfullmektig: kr 1 600,-
Saksbehandler: kr 800,-

Bedriftsmarkedet:

Advokat: 2 250,00 (kr 2 812,50 inkl. mva)
Juridisk rådgiver: kr 2 250,- (kr 2 812,50 inkl. mva)
Ansatt advokat: kr 2 000,- (kr 2 500,00 inkl. mva)
Advokatfullmektig: kr 1 600,- (kr 2 000,00 inkl. mva)
Saksbehandler: kr 800,- (kr 1 000,00 inkl. mva)

Dersom det er gitt prisoverslag, vil vi varsle klienten når det blir klart at overslaget vil overskrides. I den grad det er mulig skal det gis en oversikt over overskridelsens omfang.

Dekning av utgifter
Utgifter som er direkte knyttet til utførelsen av oppdraget vil også kreves dekket av klienten. Eksempler på dette kan være; reiseutgifter, utgifter til sakkyndige, tinglysingsgebyrer med mer.
Dette blir viderefakturert fortløpende.