Arbeidsområder


Megling og tvisteløsning både i og utenfor rettsapparatet

Prosedyre - bistand i rettslige prosesser

Allmenn praksis innenfor de fleste områder

Arbeidsrett

- Arbeidskontrakter
- Oppsigelse og avskjed
- Permittering
- Forhandlinger og bistand
- Erstatning og oppreisning

Arverett

- Testament
- Arverettslige konflikter
- Bostyrer i privat skifte av dødsbo

Avtalerett

- Alminnelig kontraktsrett
- Inngåelse av avtaler
- Tolkning av avtaler
- Avtalebrudd og konflikter

Bedrifter og organisasjoner

- Alminnelig selskapsrett, forretningsrådgivning og bistand
- Etablering og reorganisering av selskap
- Innfordring
- Kontraktsrett

Eiendomsrett

- Kjøp og salg - oppgjør
- Kontrakter
- Eierskifteforsikring
- Tinglysning
- Pant
- Eiendomsmegling (klikk her)
- Rettigheter i fast eiendom
- Tomtefeste
- Odelsrett
- Mangler ved fast eiendom

Erstatningsrett

- Alminnelig erstatningsrett
- Yrkesskade
- Forsikring
- Pasientskade
- Voldsoffererstatning
- Bistandsadvokat
- Beregning/utmåling av erstatning

Familie og skifte

- Foreldrekonflikter om barna
- Barnevern
- Skilsmisse
- Ektepakter
- Avtaler
- Samboere
- Økonomisk oppgjør etter endt samliv

Konkurs

- Insolvens og gjeldsforhandlinger
- Bostyreroppdrag

Offentlig forvaltning

- Alminnelig forvaltningsrett
- Søknader, vedtak og klage
- Offentlige reguleringer
- NAV
- Trygderett
- Utlendingsrett

Pengekrav

- Innfordring av pengekrav
- Inkasso